ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ.ΕΔΩ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Σελίδες

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Λειτουργία τμήματος ένταξης

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ


Από φέτος λειτουργεί στο σχολείο μας τμήμα ένταξης, ένα πλαίσιο ειδικής αγωγής που έχει να κάνει με την  εξατομικευμένη υποστήριξη για μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες. Η λειτουργία των τμημάτων ένταξης υλοποιήθηκε με τον νόμο 2817/2000 και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις.

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές:
Α) που έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).
Β) που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.
Και  στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του γονέα.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής μέσα στο τμήμα ένταξης είναι:
•Να αξιολογήσει τις εκπαιδευτικές δυσκολίες του κάθε παιδιού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης
•Να συντάξει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε μαθητή που φοιτά στο τμήμα ένταξης
•Να κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με  τα  ελλείμματα  και τις δεξιότητες του μαθητή.


Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή δημιουργούνται και αντίστοιχες ομάδες δύο ή
τριών παιδιών. Η  συμμετοχή σε κάποια ομάδα δεν έχει να κάνει με την τάξη φοίτησης του μαθητή.

Οι ώρες φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης καθορίζονται από το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν λείπουν από τα μαθήματα που αγαπούν και ενισχύουν την αυτοεικόνα τους όπως είναι η  γυμναστική, η μουσική, τα εικαστικά και η πληροφορική. Συνήθως είναι προτιμότερο οι μαθητές να λείπουν σε μαθήματα που μπορούν εύκολα να αναπληρωθούν στο σπίτι όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία, η γεωγραφία, η μελέτη κλπ. Σε συνεργασία με τον δάσκαλο της γενικής τάξης το πρόγραμμα κάθε μαθητή αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη να παραμείνει ο μαθητής στην τάξη του για κάποιες δραστηριότητες  που δεν επαναλαμβάνονται π.χ πειράματα ή για αξιολογήσεις π.χ. διαγωνίσματα και τεστ.

Ο μέγιστος αριθμός ωρών που προτείνεται για κάθε μαθητή είναι  15 ώρες. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης καθορίζει έπειτα από αξιολόγηση πόσες ώρες θα παρακολουθεί ο κάθε μαθητής. Συνήθως έχουν ως εξής:
•Ομάδες με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες  2-3  ώρες την εβδομάδα
•Ομάδες με σοβαρότερες  εκπαιδευτικές ανάγκες 5- 8 ώρες την εβδομάδα
•Εξατομικευμένα προγράμματα για μαθητές μικρών τάξεων που δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τον μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής 10 ώρες την εβδομάδα

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης
Ο ειδικός εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης καλείται:
•Να κάνει παρέμβαση στις επιμέρους δυσκολίες των μαθητών (π.χ δυσκολίες στην γραφή, αργός ρυθμός ανάγνωσης, δυσκολίες στην γραμματική, στην παραγωγή γραπτού λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά κ.α.).
•Να διδάξει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης και να διδάξει ένα δομημένο τρόπο μελέτης στο σχολείο και στο σπίτι.

Κοσκερίδου Ρένα
(εκπ/κός ειδικής αγωγής)