ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ.ΕΔΩ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Σελίδες

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Οδηγίες σε περίπτωση σεισμού

Ας είμαστε προετοιμασμένοι...

Ξαναθυμίζουμε στους μαθητές μας αλλά και στους εκπαιδευτικούς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν σε περίπτωση σεισμού την ώρα που βρισκόμαστε στο σχολείο.

Α) Ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού


α) Ενέργειες εκπαιδευτικών
 • Διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
 • Ζητάμε από τους μαθητές μας να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε - Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλασσόμαστε κάτω από την έδρα.
 • Προφυλασσόμαστε κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρισκόμαστε σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούμε στο χώρο που βρισκόμαστε, πλησιάζουμε στο δάπεδο και καλύπτουμε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια μας.
 • Παραμένουμε προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

β)Ενέργειες μαθητών
 • Καλυπτόμαστε αμέσως κάτω από τα θρανία μας κρατώντας με το χέρι μας το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρισκόμαστε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Προφυλασσόμαστε κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρισκόμαστε σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούμε, πλησιάζουμε στο δάπεδο και καλύπτουμε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια μας.
 • Παραμένουμε προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Παραμένουμε στον  αύλειο  χώρο,  μακριά  από  τις  όψεις του  κτιρίου, εάν βρισκόμαστε στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.
Β) Ενέργειες μετά το τέλος του σεισμού

α)Ενέργειες Διευθυντή/Υποδιευθυντή
 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.
 • Επιτηρούν την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου.
 • Επικοινωνούν με την προϊσταμένη τους αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς για να ενημερωθούν ή να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από το σεισμό.
 • Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του σχολείου.

β) Ενέργειες εκπαιδευτικών
 • Διατηρούμε την ψυχραιμία μας και μεριμνούμε για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών μας και των συναδέλφων μας.
 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, σηκωνόμαστε και ζητάμε από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσας.
 • Ανοίγουμε   την   πόρτα   της   αίθουσας,   ελέγχουμε   για   τυχόν  επικινδυνότητες,  παρακολουθούμε την εκκένωση των αιθουσών που προηγείται της δικής μας και δίνουμε το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου.
 • Παίρνουμε μαζί μας το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουμε.
 • Βεβαιωνόμαστε ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα.
 • Ζητάμε από τους μαθητές μας να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 • Καταμετρούμε τους μαθητές μας στο χώρο συγκέντρωσης.
 • Ενεργούμε σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

γ)Ενέργειες μαθητών

 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουμε από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαμε προφυλαχθεί και προετοιμαζόμαστε για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του/της δασκάλου/δασκάλας μας.
 • Εκκενώνουμε το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουμε, γρήγορα και με τάξη.
 • Συγκεντρωνόμαστε ανά τμήμα στο κεντρικό προαύλιο και βοηθάμε το/τη δάσκαλο/α μας να πάρει παρουσίες.
 • Ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.
 • Παραμένουμε στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούμε από τους γονείς μας, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Εάν βρεθούμε μόνοι μας εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), προφυλασσόμαστε κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρισκόμαστε την ώρα του σεισμού και εκκενώνουμε το σχολικό κτίριο  μετά  το  πέρας  της σεισμικής  δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθυνόμαστε στο προαύλιο του σχολείου και πηγαίνουμε στο τμήμα μας. 
 • Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκένωσης  του  κτιρίου  εκδηλωθεί  νέα  σεισμική δόνηση, προφυλασσόμαστε κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε (κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία«Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνεχίζουμε κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και το Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου έχουν επικαιροποιηθεί για τη φετινή σχολική χρονιά και βρίσκονται στο αρχείο του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ενήμερος για τις ομάδες εργασίας στις οποίες είναι μέλος κάθε εκπαιδευτικός και για τις αρμοδιότητες που του αντιστοιχούν.